Showing all 6 results

DS-X1 AWING MC7

4.350.000
OFF ROAD

Màu sắc tươi sáng, decal đẹp mắt 
Cỡ: L, XL, XXL

DS-X1 TACTIC MC3

4.350.000
OFF ROAD

Màu sắc tươi sáng, decal đẹp mắt phù hợp với lứa tuổi từ 4 đến 8 tuổi:
Cỡ: L, XL, XXL

DS-X1 LANDER MC3

4.350.000
OFF ROAD

Màu sắc tươi sáng, decal đẹp mắt phù hợp với lứa tuổi từ 4 đến 8 tuổi:
Cỡ: L, XL, XXL

DS-X1 GRAVITY MC2

4.350.000
OFF ROAD

Màu sắc tươi sáng, decal đẹp mắt phù hợp với lứa tuổi từ 4 đến 8 tuổi:
Cỡ: L, XL, XXL

DS-X1 GRAVITY MC1

4.350.000
OFF ROAD

Màu sắc tươi sáng, decal đẹp mắt phù hợp với lứa tuổi từ 4 đến 8 tuổi:
Cỡ: L, XL, XXL

DS-X1 SOLID BLACK

3.900.000
OFF ROAD

Màu sắc tươi sáng, decal đẹp mắt phù hợp với lứa tuổi từ 4 đến 8 tuổi:
Cỡ: L, XL, XXL