HJC HELMETS

VỆ SINH MŨ BẢO HIỂM

1. Vệ sinh vỏ mũ Chỉ được dung phương pháp vệ sinh phù hợp để lau mũ. Nếu dung chất hóa học hay chất tảy rửa có thể làm hư hại đến vỏ mũ hoặc lớp vải lót bên trong. Một chiếc mũ bị hư hại sẽ làm tang nguy cơ bị thương, tử vong …

Tiếp tục đọc
0987254899